קטגורית ארכיון: פינוי פסולת

תחנות מעבר לפסולת

כחלק משירותי איסוף פסולת, חברת אקו פויינט מעבירה את הפסולת לתחנת מעבר לפסולת, על מנת לבצע מיון ראשוני של הפסולת. ברשות החברה מכולות ומשאיות האוספות פסולת מאתרי בנייה ומובילות את הפסולת לתהליך מיון והקבל בתחנות המעבר. אל התחנות הללו מגיעות המשאיות שלנו לאחר שהן אוספות את הפסולת מאתרי הבנייה, מפנות את הפסולת ואנשי התחנה ממיינים […]